Februar 21, 2021

K O N K U R S za izbor najboljih literarnih radova učenika završnog razreda osnovnih škola Tuzlanskog kantona na temu „Škola mojih snova“

Pozorište mladih Tuzle i Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla u partnerstvu sa  Srednjom „Savremeno-umjetničkom školom“ Tuzla raspisuju K O […]
Februar 21, 2021

Izdata Saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na elaborat o osnivanju Mješovite srednje “Savremeno – umjetničke škole” Tuzla.

Dana 28.7.2020. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Srednje […]
Februar 21, 2021

Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ upisana u Registar srednjih škola TK

Dana 15.12.2020. godine Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla dobila je Rješenje o upisu u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona. […]
Februar 21, 2021

Akreditovan Nastavni plan i program Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla

Danam, 26.11.2020. godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona akreditovalo je i odobrilo Nastavni plan i program po […]
Februar 21, 2021

Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla upisana u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Tuzli

Nakon dvogodišnjeg rada, Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla je osnovana kao Privatna ustanova za srednjoškolsko obrazovanje i odgoj. Škola […]
Februar 21, 2021

Adnan Mujkić i Amila Beširović dobitnici međunarodnog priznanja

Na sinoć održanoj Godišnjoj skupštini Centra za dramski odgoj Hrvatska Adnan Mujkić i Amila Beširović dobili su međunarodno […]

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2023 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2023 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.