Contact

Contact Us

Headquarters: Izeta Sarajlića 1D, Tuzla
Bosna i Hercegovina

Phone:

+387 61 36 56 00
+ 387 35 28 00 26

 

Email:

info@sus.edu.ba   uprava@sus.edu.banastava@sus.edu.baupis@sus.edu.ba 

February 20, 2021

Upis učenika u PREDROKU 2021.

Obavještavamo roditelje/staratelje i naše buduće učenike da će se u martu 2021. godine realizovati upis učenika u predroku. […]