NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Maturski i završni ispiti

Maturski i drugi završni ispiti u Savremeno-umjetničkoj školi provode se u skladu s pravilima o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona. Matura Savremeno-umjetničke škole sastoji se iz:

 1. Kolektivnog maturskog ispita (završni rad)

  Za izvedbenog animatora dramske umjetnosti i edukacije kolektivni maturski rad učenika podrazumijeva zajednički rad cijelog razreda na pripremi pozorišne predstave sa svim pratećim umjetničkim i produkcijskim segmentima (izbor i/ili obrada dramskog teksta i/ili aktuelne teme u zajednici, podjela uloga i zadataka, analiza teksta, definisanje teme i ideje, teorijsko-praktična izrada koncepta predstave, definisanje rediteljskog stila, eksplikacija scenarija, proces postavke scena i probe, izbor i/ili kreiranje kostima, šminke, rekvizite, kostimografije i scenografije, izrada plakata, promotivnih materijala, organizacija publike, tehnički i drugi segmenti projekta, izvođenje pozorišne predstave pred publikom i komisijom za ocjenu maturskog rada).

  Za omladinskog lidera kolektivni maturski rad učenika podrazumijeva zajednički rad cijelog razreda na realizaciji društvenog projekta u zajednici (istraživanje potreba, definisanje ciljne grupe projekta, programiranje, identifikacija, formulacija, pisanje projektne aplikacije, realizacija i implementacija, budžet i finansiranje projekta, javna promocija projekta u zajednici, uključenje zainteresovanih strana, saradnja s medijima).

 2. Samostalnog teorijskog ili praktičnog stručnog ispita

  iz jednog stručnog predmeta koji nije u okviru završnog rada iz kojeg se radi maturski rad. Izbor stručnih predmeta iz kojih učenici mogu polagati završni ispit utvrđuje Nastavničko vijeće Škole. Ovaj dio ispita može se polagati teorijski (kombinacijom pitanja od važnosti za stručni predmet) ili praktičnim radom u okviru stručnog predmeta (seminarski rad, istraživanje, projekat, eksperiment, djelo u zajednici)

 3. Integralnog testa

  (U slučaju učenika Savremeno-umjetničke škole Tuzla, integralni test se sastoji od eksternog polaganja iz predmeta Bosanski; hrvatski; srpski jezik i književnost i Engleski jezik).

Kolektivni maturski ispit (kolektivni završni rad učenika) i samostalni teorijski ili praktični stručni ispit provodi Škola, a integralni test vrši se eksterno i provodi ga Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Sva ostala pitanja u vezi sa polaganjem mature regulišu se u skladu sa Pravilnikom o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona br 2/19.

Iskoristite priliku

Pridružite nam se još danas

Kontakt