Slide 1

Nastavno osoblje i stručni saradnici

Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Angažman i zapošljavanje

Profili nastavnog osoblja i stručni saradnici škole angažuju se i zapošljavaju iz područja:

 • akademija/fakulteta dramske, filmske, muzičke, likovne, plesne, baletne umjetnosti,
 • filozofskih fakulteta (jezika, razredne nastave, predškolskog odgoja, žurnalistike, historije, filozofije, sociologije, logike, pedagogije, psihologije),
 • prirodno-matematičkih, informatičkih, informacionih i fakulteta elektrotehnike,
 • pedagoških, edukacijskih fakulteta,
 • ekonomskih, liderskih, menadžerskih i fakulteta uprave
 • pravnih i fakulteta politologije,
 • mašinskih fakulteta,
 • medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških i biotehnoloških fakulteta,
 • građevinsko-arhitektonskih fakulteta,
 • fakulteta za sport, tjelesni i zdravstveni odgoj, ples,
 • fakulteta za religiju i
 • drugih fakulteta.

Profesionalno usavršavanje

Nastavnog osoblja

Za nastavno osoblje i stručne saradnike škole, bez obzira na stepen obrazovanja, stručno zvanje i poslove koje obavljaju ili iskustvo koje posjeduju, prije početka nastave, škola organizuje stručno osposobljavanje i obaveznu edukaciju o metodama i oblicima rada kreativne dramske pedagogije, te primjeni principa primijenjene drame i pozorišta u obrazovanju.

Uspješno polaganje metodike rada dramske pedagogije i zadovoljavanje kriterija stručnog osposobljavanja je preduslov angažovanja u nastavi.

Nastavno osoblje/stručni saradnici:

 • Mirzeta Hadžić – Suljkić, doktor pedagoških nauka
 • Amila Beširović, bachelor matematike / Master dramski i audio vizuelni umjetnik
 • Adnan Mujkić, magistar umjetnosti glumac / Magistar pedagogije
 • Irena Tokić, pedagog – psiholog
 • Melisa Telarević – Ramić, pedagog – psiholog
 • Merima Pašić – Bešić, diplomirani pravnik
 • Edina Topčagić, diplomirani socijalni radnik
 • Kemal Fazlić, doktor medicine
 • Anela Huremović – Bošnjaković, magistar engleskog jezika i književnosti
 • Melisa Grebović, profesor engleskog jezika i književnosti / Marketing menadžer
 • Suzana Ostojić, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Lejla Terzić, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Lejla Idrizović, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • Senada Užičanin, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • Amela Isanović – Džinić, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • Erna Ćosićkić, bachelor filozofije – sociologije
 • Amra Dedić, bachelor filozofije – sociologije
 • Emir Šehić, profesor historije
 • Fikret Jahić, profesor historije
 • Asja Dizdarević, inženjer mašinstva
 • Ademir Omerćehajić, inženjer mašinstva
 • Mirela Osmanović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Melina Omerović, bachelor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Amar Lizde, bachelor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Namik Trutović, viši sportski trener za ples
 • Ivana Ferković – Pašić, magistar komunikologije
 • Albina Vicković, magistar komunikologije / PR praktičar Londonske škole za odnose s javnošću
 • Tahir Žustra, diplomirani novinar
 • Jasminka Dropić, diplomirani arhitekt
 • Azra Suljkić, diplomirani inženjer arhitekture
 • Vesna Teodosić, diplomirani kostimograf
 • Mirza Efendić, diplomirani ekonomista
 • Jasmina Jusufović, diplomirani ekonomista
 • Olica Marinković – Sušić, spec. neuropsihijar / Evropski porodični psihoterapeut
 • Željka Marinić, bachelor glumica
 • Ena Ovčina, magistar muzike
 • Lejla Teskeredžić, profesorica solo pjevanja i tehnike glasa
 • Agota Vitkai – Kučera, dr.sc i dr.umjetnosti
 • Sead Đulić, dramski pedagog
 • Hristina Mouratidou, magistar primijenjenog pozorišta

Pozivamo Vas

Budite slobodni javiti nam se i postati dio našeg tima, kao i pročitati više informacija o samoj školi te programima saradnje klikom na dugme u nastavku ili slanjem maila na adresu uprava@sus.edu.ba.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.