Slide 1

Zakoni i
opći akti

Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Škola u svom radu poštuje i uvažava:

 • Ustav Bosne i Hercegovine,
 • Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona,
 • Pedagoške standarde za srednje škole Tuzlanskog kantona,
 • Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Statut i pravilnike o radu Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla,
 • Statut i pravilnike o radu Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla,
 • Politiku zaštite dječijih prava Mladih Tuzle,
 • Statut i akt o osnivanju škole,
 • Pravilnik škole o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 • Pravilnik škole o zaštiti na radu,
 • Pravilnik škole o zaštiti od požara,
 • Pravilnik škole o računovodstvenom poslovanju,
 • Pravilnik o produkcijskim projektima škole,
 • i druge pravilnike, propise, uredbe i podzakonske akte koji se odnose na srednjoškolsko obrazovanje i odgoj u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini ili koji mogu biti doneseni odlukom Osnivača i/ili Škole.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.