Slide 1

Upisna
procedura

PROPISI ZA UPIS UČENIKA
Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Upis učenika u školu se vrši na osnovu:

Javnog konkursa u predroku, prvom, drugom i trećem roku te popunjenog prijavnog obrasca sa prilozima i rezultatima prijemnog ispita.

Na osnovu odobrenog zahtjeva za prelazak iz druge škole ili inozemstva.

Na osnovu odobrenog zahtjeva za paralelno školovanje.

Na osnovu odobrenog zahtjeva za vanredno obrazovanje.

Dostupni obrasci/zahtjevi:

Prijavni obrazac za upis u školu sa prilozima – Ovdje.

Zahtjev za vanredno obrazovanje – Ovdje.

Dokumentacija koja se prilaže pri upisu u školu:

 • Popunjen prijavni obrazac ili zahtjev za upis u školu sa prilozima,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ljekarsko uvjerenje,
 • Original uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole,
 • Original svjedodžba o završenom VIII ili IX razredu devetogodišnje osnovne škole,
 • Dokaz o položenoj eksternoj maturi
 • 2 fotografije (vertikalni portret 9×13 cm),
 • Lična biografija ili CV,
 • Dokazi i potvrde o članstvu, priznanjima, nagradama, zahvalnicama, certifikatima,
 • Druga relevantna dokumenta u skladu sa pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Kontaktirajte nas

Za sve informacije, dileme i nejasnoće budite slobodni javiti nam se, stojimo Vam na raspolaganju!

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.