UČENICI
Upisna procedura

Upis učenika u školu vrši se na osnovu:

– javnog konkursa u predroku, prvom, drugom i trećem roku te popunjenog prijavnog obrasca sa prilozima i rezultatima prijemnog ispita,

ili

– na osnovu odobrenog zahtjeva za prelazak iz druge škole ili inozemstva,

ili

– na osnovu odobrenog zahtjeva za paralelno školovanje

ili

– na osnovu odobrenog zahtjeva za vanredno obrazovanje.

 

Javni konkurs za upis učenika u predroku za školsku 2021/22. godinu bit će raspisan u martu 2021. godine.

Javni konkurs za upis učenika u prvom roku za školsku 2021/22. godinu bit će raspisan u junu 2021. godine.

Javni konkurs za upis učenika u drugom roku za školsku 2021/22.  godinu bit će raspisan u julu 2021. godine.

Javni konkurs za upis učenika u trećem roku za školsku 2021/22. godinu bit će raspisan u avgustu 2021. godine.

Javni konkurs za upis učenika u statusu vanrednog učenika za školsku 2021/22. bit će raspisan u septembru 2021. godine.

Status učenika škole stječe se upisom u školu i potpisivanjem ugovora o školovanju.

 

Prijavni obrazac za upis u školu sa prilozima – Ovdje.

Zahtjev za prelazak iz druge škole – Ovdje.

Zahtjev za prelazak iz inozemstva – Ovdje.

Zahtjev za paralelno školovanje – Ovdje.

Zahtjev za vanredno obrazovanje – Ovdje.

 

Dokumentacija koja se prilaže pri upisu u školu:

  • popunjen prijavni obrazac ili zahtjev za upis u školu sa prilozima,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • ljekarsko uvjerenje,
  • original uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole,
  • original svjedodžba o završenom VIII ili IX razredu devetogodišnje osnovne škole,
  • 2 fotografije (vertikalni portret 9×13 cm),
  • lična biografija ili CV,
  • dokazi i potvrde o članstvu, priznanjima, nagradama, zahvalnicama, certifikatima,
  • druga relevantna dokumenta u skladu sa pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

 

Za sva pitanje, dileme i nejasnoće, stojimo vam na raspolaganju.

Budite slobodni javiti nam se.

Iskoristite priliku

Pridružite nam se još danas

Kontakt