Slide 1

Usmjerenja

TRAJANJE I ZANIMANJA
Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Programska orijentacija

  • Orijentacija Savremeno-umjetničke škole podrazumijeva savremeno srednjoškolsko školovanje u trajanju od tri i četiri godine (za redovne učenike) u području umjetnosti, društvenih, humanističkih, prirodnih, medicinskih, tehničkih i informatičkih nauka nakon čega se stječe srednja stručna sprema (SSS) trećeg (III) ili četvrtog stepena (IV).
  • Akcenat izlaznih kompetencija stavlja se na funkcionalnu primjenu znanja u svakodnevnom životu.
  • Za zanimanja koja se pokreću u prvoj školskoj 2021/22. godini uočena je potreba na tržištu te je istraživanje Osnivača pokazalo da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti jedna ustanova srednjoškolskog obrazovanja koja obrazuje navedeni kadar.
  • Školovanje u prvoj godini rada usmjereno je na školovanje u trajanju od četiri godine za dostupna zanimanja.

Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

Savremeno zanimanje XXI stoljeća

Savremeno zanimanje školovano po metodama primijenjenog pozorišta i drame. Animator je savremeno zanimanje i stručnjak koji se obrazuje da uočava, podstiče, pokreće, osmišljava, kreira, realizuje i izvodi različite kreativno-umjetničke aktivnosti i društveno korisne akcije za sve uzraste u području kulture, izvedbenih umjetnosti i edukacije, koristeći elemente i jezik glume, govorništva, verbalne i neverbalne komunikacije, usmene prezentacije, pokreta, baleta, plesa, pozorišne predstave, performansa, igrokaza, javnih prezentacija, govora tijela, animacije, lutkarstva, fotografije, filma, videouradaka.

Školovanje u prvom i drugom razredu usmjereno je na jačanje kapaciteta pojedinca, izgradnju samopouzdanja primjenom specifičnih metoda dramskog odgoja, uočavanje deficita u stavu i govoru, pokretu, ponašanju, karakteru, tipu ličnosti koje će biti korigovane i kao takve kultivisane i koordinirane za dalje samostalno i aktivno djelovanje u zajednici.

U ovoj fazi rada akcenat se stavlja na jačanje slabosti kroz izgradnju i poboljšanje komunikacije, otvorenosti, slušanja, povjerenja, timskog rada, fleksibilnosti, empatije, osjećaja pripadnosti, vjerovanju u sebe i ponudu društvene zajednice, uočavanje vlastitih kapaciteta, snaga i prilika/mogućnosti. Ovo su osobine primjenjive u svim profesijama i zanimanjima.

Ciljevi rada u trećem i četvrtom razredu usmjereni su na podučavanje učenika o tehnikama prepoznavanja problema i potreba u zajednici, te izradi i praktičnoj implementaciji edukativno-umjetničkih projekata kojima se uočeni problemi rješavaju ili tretiraju, a koji su u skladu sa lično prepoznatim snagama i kapacitetima. Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije je na ovaj način osposobljen za dramski izražaj, prezentaciju, nenasilnu komunikaciju i poduzetništvo, te je u stanju osmišljavati, pisati, organizovati, voditi, koordinirati, izvoditi i implementirati projekte međunarodnih kvaliteta i kompetencija sa akcentom na primjenu umjetnosti kao modela promjene društvene svijesti.

Pored toga, izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije je osoba osposobljena da kreativno i praktično može kreirati, osmisliti, odigrati, izvesti, režirati i realizovati performanse, igrokaze, predstave, priredbe, promocije, konferencije, seminare, animacije, snimati kratke filmove, TV i audio emisije ili reklame, pokretati različite kulturno-umjetničke projekte u poljima glume, plesa, muzike i likovne umjetnosti. Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije je teorijsko-praktično zanimanje.

Ovo zanimanje se upisuje u Šifarnik standardne klasifikacije zanimanja u FBiH (Službene novinama (novine) FBiH”, broj 22/04, 26/09, 40/09)u okviru 2455 – Režiseri, glumci i srodna zanimanja.

Omladinski lider

Savremeno zanimanje XXI stoljeća

Savremeno zanimanje i stručnjak koji u opisu svog posla ima primjenu zakona o mladima na lokalnim, kantonalnim, entitetskim, državnim i evropskim nivoima i koji se osposobljava za samoorganizaciju i organizaciju, koordinaciju, poduzetništvo, produkciju, menadžment, fabrikovanje novih ideja i projekata, umijeće pisanja i implementacije projekata, vještine namicanja sredstava, upravljanje finansijama, lobiranje i zagovaranje, poduzetništvo, marketing i saradnju s medijima, analizu tržišta, rad s mladima i pokretanje društveno korisnih akcija.

Omladinsko liderstvo i rad s mladima prepoznat je i u EU dokumentima kao što su: Evropa 2020, Rezolucija o omladinskom radu, Rezolucija o neformalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u oblasti mladih kao i u pozitivno-pravnim propisima BiH: Zakon o mladima FBiH, Zakon o omladinskom organizovanju RS i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH. S tim u vezi, Institut za razvoj mladih KULT BiH, pokrenuo je obrazovanje Stručnog saradnika za rad s mladima što je Agencija za statistiku BiH prihvatila i klasificirala ovo zanimanje pod šifrom 3412.

Učenici će u prvom i drugom razredu školovanja zapravo biti usmjereni na istraživanje sebe i svojih vlastitih kapaciteta. Zadatak ovog modela rada je zapravo jačanje snaga, poboljšanje slabosti, osvještavanje, samosvjesnost, izgradnja samopouzdanja i samoodgovornosti.

U trećem i četvrtom razredu učenik se usmjerava na prepoznavanje prilika i mogućnosti, kao i prijetnji i izazova u zajednici. Omladinski lider se tako osposobljava za omladinskog radnika u radu na implementaciji projekata mladih u radu sa mladima i od značaja za djecu i mlade. Akcenat završnog razreda se stavlja na jačanje kompetencija i razvijanje osobina dobrog lidera, podučavanje osobinama timskog rada, pisanja projekata, namicanja sredstava, lobiranju, zagovaranju i medijskoj promociji projekta. To je zanimanje XXI stoljeća jer predstavlja izazov i rješenje za omladinski sektor u BiH. Omladinski lider je prijeko potreban stručnjak za rad sa mladima na promociji volonterizma, humanosti, društveno-korisnog rada, omladinskog angažmana i poduzetništva kao stručnjak za rad sa mladima u zajednici sa akcentom na rad u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju odgoj, obrazovanje i razvoj mladih ljudi. Ovo zanimanje, radeći s mladima na različitim inicijativama, zapravo radi na razvoju zajednica u kojoj djeluju.

Omladinski lider se upisuje u Šifarnik standardne klasifikacije zanimanja u FBiH (Službene novinama FBiH”, broj 22/04, 26/09, 40/09) u okviru 3429 – Ostali poslovni posrednici (3429.08 – Organizator kulturno-zabavne djelatnosti).

Programi i tržište rada

Škola je u koordinaciji sa tržištem rada i u skladu sa Zakonom pokreće programe oblasti navedenih u nastavku.

Savremeni ples, fotografija, film, dizajn odjeće, šminka, obrada i audiomontaže zvuka, muzičko-tonsko ozvučavanje, dizajn svjetla i upravljanja svjetlosnom tehnikom, mediji, sportsko-fizička zaštita i sigurnost, lutkarstvo i animacije, umjetničko-odgojni programi za djecu, kulturno-zabavni i njegovateljski programi za stare, marketing i promocije, informacionih tehnologija, jezika-govora-komunikacije, dramaturgija, kreativno pisanje i izdavaštvo te terapijske primjene umjetnosti.

Primjena

Učenici koji završe Savremeno-umjetničku školu bit će u stanju da stečeno znanje primijene u svakodnevnom životu, praktičnom radu u zajednici i društvu (pokretanjem samostalnih projekata, biznis ideja ili  realizacije projekata i programa u okviru ustanova, organizacija, fondacija).

Istaknutno!

Važno je istaći da prije pokretanja bilo kojeg novog usmjerenja i obrazovnog procesa, škola će realizovati istraživanje stanja i potreba u zajednici te nadležnom ministarstvu predati elaborat o društvenoj opravdanosti uvođenja navedenih smjerova.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.