Dragi roditelji, staratelji, učenici, partneri, prijateljice i prijatelji…

U ime Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla želimo vam dobrodošlicu na našu web prezentaciju. Neka naše iskustvo saradnje, rada i prijateljstva bude muzej uspomena za sadašnje i sve buduće generacije.

Hvala vam na ukazanom interesu za naš rad. Dobrodošli u školu kreativne (samo)spoznaje.

Adnan Mujkić, direktor škole

Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla
radi po jedinstvenom, inovativnom pristupu obrazovanju i odgoju u kojem se

  • Uniformnost zamjenjuje raznolikošću,
  • iz mnoštva izdvaja bitno,
  • nastavnici  misaono vode učenika do shvaćanja obrađivanih sadržaja,
  • obrazovna važnost daje samo onim nastavnim sadržajima koje učenici potpuno  razumiju,
  • primjenjuje ispoljavanje subjekatske pozicije učenika u samostalnom usvajanju, aktivnom odnosu prema usvojenim znanjima, spretnostima i navikama,

    što doprinosi razvoju autonomne, slobodne i odgovorne ličnosti učenika

Globalni cilj Škole je obrazovanje za život odnosno stjecanje znanja, razvoj sposobnosti i vještina, formiranje pozitivnih stavova i navika, usvajanje vrijednosti, razvoj punih potencijala svakog učenika.

Specifični ciljevi obrazovanja izražavaju potrebe koje u obrazovanju ima učenik – pojedinac i potrebe i interese koje u obrazovanju ima društvo. Potrebe i interesi pojedinca i društva međusobno su povezani. Specifični ciljevi koji se odnose na  učenika omogućavaju razvoj svih aspekata ličnosti u skladu sa njegovim razvojnim potrebama, potencijalima i interesima.

Krajnja svrha obrazovanja je unapređenje kvalitete života.

Prednosti „Savremeno-umjetničke škole“ su

1. Savremena i kreativna nastava
SAVREMENA I KREATIVNA NASTAVA
A
AUTORSKI NASTAVNI PLAN I PROGRAM
V
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
R
REALIZACIJA PROGRAMA PRAKTIČNE NASTAVE U ZAJEDNICI
E
EMANCIPACIJA SPECIFIČNOG PROGRAMA RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE
M
MOGUĆNOSTI CJELODNEVNOG BORAVKA U ŠKOLI
E7
ENASTAVA I REALIZACIJA GOSTUJUĆIH PREDAVANJA
N
NASTUPI, JAVNE PREZENTACIJE, FESTIVALI, PUTOVANJA, RAZMJENE
A9
ANGAŽOVAN RAD S UČENIČKIM ORGANIZACIJAMA 
N1
NADOGRANJA I RAZVOJ DRUŠTVENIH VJEŠTINA KROZ DRAMSKI ODGOJ
A2
AUTENTIČNA KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
S3
SMANJENA OPTEREĆENOST UČENIKA – MEĐUPREDMETNE KORELACIJE
T
TRAJNO STEČENE IZLAZNE KOMPETENCIJE ZA XXI STOLJEĆE
A5
AKTIVAN RAD NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI UČENIKA
V6
VERIFIKOVAN PEDAGOŠKI RAD S RODITELJIMA
A7
AMBIJENT ZA STJECANJE ZNANJA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA

Dragi naši budući učenici,

Ukažite nam priliku da obogatimo jedni druge i svjedočimo vašim pojedinačnim i našim zajedničkim uspjesima. Dopustite nam da sve vaše dileme, strahove, stid ili manjak samopouzdanja pažljivo i strpljivo pretvorimo u vaše snage, a svu vašu nadarenost i talente otkrijemo, podržimo, razvijemo i promovišemo. Pomozite nam da, zajedno s vama, ispišemo najvažniju stranicu ove web stranice, ali i naših života. Ovo je škola koja se osniva radi vas.

Dobrodošli.

Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

Omladinski lider

Slide Sretni smo i obradovani pokretanjem ovog ogromnog umjetničko – pedagoškog i društveno – korisnog projekta. Ovako koncipiran školski sistem obrazovanja kroz dramsku pedagogiju i tehnike primijenjenog pozorišta i drame je prijeko potreban i od značaja je za razvoj obrazovnog sistema u BiH, ali i razvoja kulture, umjetnosti, omladinskog aktivizma u BiH i regiji. Mirza Ćatibušić, direktor Narodno pozorište Tuzla Slide Zbog svega što jesu, za što se zalažu, što su postigli i pokazali da mogu, obradovani smo idejom Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja „Mladi Tuzle“ za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno - umjetničke“ škole u Tuzli. Vjerujemo da je ovo još jedna studiozna, perspektivna i nadasve hrabra inicijativa, utemeljena na iskustvu, dokazanoj ekpertizi i dalekosežnoj viziji kompletnijeg, savremenijeg i inovativnijeg ulaganja u djecu, obrazovanje i društvo u cjelini i stoga je svim srcem podržavamo i s pažnjom ćemo pratiti njen razvoj. Larisa Klepac, Direktorica
World Vision International u BiH
Slide Model rada sa djecom, mladim i odraslim osobama bi mogao poslužiti za primjer kako se primjenom dramskog odgoja mladi osposobljavaju za život. Ne sumnjamo da će ova škola postati rasadnik mladih umjetnika iz svih oblasti kulturnog djelovanja koji će, nakon ovakvog vida obrazovanja, biti kreatori društvenih, kulturnih i umjetničkih zbivanja u sredinama odakle dolaze. Jasna Kapetanović, Direktorica RTV7 Slide Umjetnost je već stotinama godina jedno od najjačih obrazovnih alata i prenosilac najvažnijih vrijednosti u životu. Naše, ali i evropsko iskustvo govori da rano obrazovanje u ovoj oblasti značajno obogaćuje pojedinca, ali mu i daje jaku osnovu za razumijevanje vizualno zasićenog svijeta u kojem živimo. Prof. Srđan Vuletić, Dekan
Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo
Slide Ovako koncipirana srednja škola je odavno bila potrebna u našoj državi, a Tuzla bi bila prva njenim uspostavljanjem. Škola bi nudila i ostvarivala pomoć u afirmaciji scenskih umjetnosti i umjetnika, afirmaciji teatarske umjetnosti i ostalih kompatibilnih umjetnosti što bi bilo od izuzetne važnosti, pa tako bi ova sjajna ideja zasigurno dala gradu Tuzli, a i šire, izuzetan edukativan značaj. Jasna Diklić, glumica
Predsjednica Udruženja „Medija - Art“ Sarajevo
Umjetnička direktorica Juventafesta
Slide Umjetnost nije samo kreiranje, izvođenje i uprizorenje djela, nego je naophodna i za spoznaju, učenje, razvoj estetskih vrijednosti, kreativnosti, za osobni razvoj i rast, samoizražavanje, terapiju. Za umjetnički i civilizacijski svijet Bosne i Hercegovine ovo je dragocjen iskorak. Mr.Novica Bogdanović, Teatrolog
„Dis – Pozorište mladih“ Banja Luka
Slide Treba istaći da je u Evropi i svetu sprovedeno nekoliko ozbiljnih istraživanja koja su pratila učinak umetnosti u nastavno obrazovnom i vaspitnom procesu. I sva ova istraživanja, bilo da su se bavila učinkom bavljenja muzikom u školskom sistemu, ili efektom dramskih metoda na lakše usvajanje znanja, potvrdila su visoku korelaciju između prisustva umetnosti u školama i rezultata procesa učenja. Sigurno je da bi učenici u školi iskusili sasvim novi pristup školovanju, koji bi doprineo i njihovom ličnom razvoju, ne samo njihovom obrazovanju, na način koji u drugom tipu škola nije moguć. Naša velika nada i želja je da budući učenici ove škole, kada jednom upoznaju sve mogućnosti učenja kroz umetnost i uz umetnost, postanu i sami nastavnici i uvedu svoja lična iskustva u svoj budući posao, na korist čitavog društva. Prof. Siniša Bokan, dekan
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Slide Istraživanja sprovedena u evropskim okvirima, u kojima su učestvovale i institucije iz našeg regiona, pokazala su da pozorište i drama imaju uticaj na razvoj čak pet od osam ključnih kompetencija istaknutih Lisabonskom strategijom: Komunikacija na maternjem jeziku; Učenje kako se uči; Međuljudske, interkulturalne, socijalne i građenske kompetencije; Preduzetništvo; Izražavanje kroz kulturne aktivnosti. Kroz ova istraživanja utvrđeno je da se kroz dramu i pozorište razvija još jedna, univerzalna kompetencija nazvana „šta to znači biti čovek“, koja se odnosi na razvoj emocionalnosti, empatije, refleksivnih sposobnosti, solidarnosti i odgovornog i ekološkog vladanja učenika. Među najbitnijim obrazovnim kvalitetima koje obezbjeđuje dramski metod u nastavi jesu aktivno učenje kroz stvaralsčku participaciju, razmenu i saradnju među učenicima i sa nastavnicima, a time dubinsko razumevanje i dugotrajno pamćenje gradiva, što rezultuje integrisanim znanjem koje učenik lako primenjuje u rešavanju problemskih situacija. Hristina Muratidu
Doc.mr.Primenjeno pozorište
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Slide Kreativna drama, kao metod rada pokazala je višestruko pozitivan uticaj na razvoj mladih ljudi, njihovih kompetencija i interkulturalne osjetljivosti. Predstave koje godinama proizilaze iz ovakvih procesa pružaju mladim ljudima mogućnost da sa scene ukažu na vršnjačke probleme. Smatramo da bi otvaranje jedne ovakve Škole bio krupan korak napred ka stvaranju boljeg i tolerantnijeg društva. Smiljana Tucakov, dramski pedagog
Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju
„CEKOM“, Zrenjanin
Slide With such a school the opportunities for young students would grow and subsequently general level of skills in this area would improve which will enable even a larger population to engage itself in art and dance, since the school would provide with educated professionals needed to expand on all levels. Miriam Kerpan – Izak, President
World Rock`n`roll Confederation
Slide A wide breadth of research shows that effective arts programs in partnership with art integrated teaching methods, like drama – based pedagogy, can promote and improve learning in all subjects at the secondary level. Without foundational arts learning opportunities, many children are deprived of the improvements in academic achievement, personal learning skills, development of social capital, and the intrinsic benefits that art experiences and arts - integration instruction provides. Our distinguished faculty and graduate students of The University of Texas at Austin are eager to partner with and support the Secondary Contemporary Art school Tuzla in any way possible. Kathryn M. Dawson
Associate professor, Drama and Theatre for Youth and Communities
Director, Drama for Schools
Program Heade, MFA in Drama and Theatre for Youth and Communities
Theatre and Dance Department
University of Texas at Austin

Škola kreativne (samo)spoznaje