O NAMA

Saglasnosti i dozvole za rad

Odluka o usvajanju sadržaja elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja škole donesena je na Godišnjoj skupštini Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla održanoj 26.5.2020. godine i Godišnjoj skupštini Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla održanoj 29.5.2020. godine. 

Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine.

Akt o osnivanju Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla donesen je na Svjetski dan mira, dana 21.9.2020. godine na Osnivačkoj skupštini Osnivača.

Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.

Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.

Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Škola s radom i upisom učenika započinje od školske 2021/22. godine.