Slide 1

Saglasnosti i
dozvole za rad

Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Odluke i akti

  • Odluka o usvajanju sadržaja elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja škole donesena je na Godišnjoj skupštini Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla održanoj 26.5.2020. godine i Godišnjoj skupštini Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla održanoj 29.5.2020. godine.
  • Odluka o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine.
  • Akt o osnivanju Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla donesen je na Svjetski dan mira, dana 21.9.2020. godine na Osnivačkoj skupštini Osnivača.

Registar poslovnih subjekata

Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.

Realizacija nastavnog plana

Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.

Registar srednjih škola

Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Pogledajte detaljno

U nastavku pogledajte galeriju izdvojenih dokumenata, odluka ili rješenja uz obrazloženja sklapanja istih.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.