O NAMA

Prijemni ispit

Prijemni ispit u školi provodi komisija koju imenuje Nastavničko vijeće škole. Komisija će, na vrlo senzibilan način kroz igru, druženje i inspirativno upoznavanje, kod svakog učenika realizovati formu prijemnog ispita provjeravajući neke od sljedećih predispozicija:

 • Umjetničke i prezentacijske predispozicije
  (Usmena i/ili pismena analiza i razgovor o pročitanom dramskom tekstu, romanu, bajci, basni; usmena i/ili pismena analiza ponuđene fotografije; usmeno i/ili pismeno kritičko analiziranje videosnimka, filma i zvučnog zapisa; provjera ritma, sluha, govora, artikulacije, dikcije te provjera  muzičkih, plesnih i pjevačkih sposobnosti)
 • Tjelesne predispozicije 
  (Provjera fleksibilnosti tijela, slobode kretanja kroz prostor, prethodno bavljenje sportom, plesom)
 • Zdravstvene predispozicije 
  (Informisanje komisije o eventualnim povredama, lomovima, alergijama, traumama, strahovima, padovima, nesrećama, uzimanju terapije, lijekova, urođene tjelesne prepreke)

Dodatno se u toku prijemnog ispita obavezno realizuje:

 • Intervju s učenicima 
  Provjera motivacije, želje, potreba, intresa, očekivanja učenika
 • Intervju s roditeljima/starateljima
  Provjera motivacije, želje, potreba, intresa, očekivanja učenika

 

Prijemni ispit se realizuje u prostorijama škole u formi časova s namjerom da učenici na što bolji način upoznaju načine i sisteme rada škole, kao i nastavno osoblje i stručne saradnike. Škola ima pravo audio i videosnimanja prijemnog ispita isključivo za potrebe arhive škole. Dužina trajanja prijemnog ispita je od 1 do 4 dana. Od polaganja jednog dijela prijemnog ispita oslobođeni su polaznici Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle i/ili Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla i koji imaju Certifikat o završenoj naprednoj fazi mlađeg, srednjeg ili starijeg uzrasta.