Slide 1

Verifikacija
nastavnog rada

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Načini provjere znanja učenika su:

  • Uvodno/inicijalno provjeravanje znanje (samo za interne potrebe nastavnika)
  • Usmena provjera (sa najavom ili bez, u maksimalnom trajanju do 10 minuta po učeniku)
  • Pismeni sistemi provjere (uz prethodnu najavu, kontinuiran način provjere znanja)
  • Putem testova znanja (uz isključenje subjektivnog stava nastavnika)
  • Praktičnim pregledom rada (izvođenjem sadržaja pred ostalim učenicima škole, roditeljima, nastavnim osobljem, publikom, javnošću)
  • Metodama samoocjenjivanja (učenici/nastavnici daju prijedloge ocjena znanja)
  • Metodama međusobnog ocjenjivanja (učenici/nastavnici jedni druge ocjenjuju)
  • Subjektivno ocjenjivanje (primjenjuju nastavnici umjetničkih predmeta ili članstva u komisijama za ocjenjivanje prijemnog, završnog maturskog rada)

Implementacija i monitoring metoda nastavnog rada

Na redovnim sedmičnim sastancima koordinacije i planiranja poboljšanja uslova rada škole nastavno osoblje će voditi računa o implementaciji i monitoringu metoda, oblika rada i metoda verifikacije nastavnog rada.

U skladu s time, vodit će se računa o tome da učenik u danu kada piše pisanu provjeru iz jednog predmeta, može biti usmeno provjeravan samo iz jednog dodatnog nastavnoga predmeta.

Ako učenik nema pisanih provjera, taj dan može biti usmeno provjeravan iz dva različita predmeta. U jednom danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednoj sedmici najviše četiri pisane provjere.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.