UČENICI

Načini školovanja

 

Učenici škole mogu imati status:

 • učenika redovnog obrazovanja,
 • učenika paralelnog obrazovanja,
 • polaznika škole i lica koje se stručno usavršava, stručno osposobljava i dopunski obrazuje.

 

Učenici redovnog obrazovanja u školi su učenici koji su prethodno završili osnovnu školu, koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina i koji su Savremeno-umjetničku školu odabrali kao izbor za redovno srednjoškolsko obrazovanje.

Učenici paralelnog obrazovanja u Savremeno-umjetničkoj školi taj status postižu upisujući paralelno i neko drugo zanimanje (smjer) u drugoj srednjoj školi u statusu redovnog učenika, pri čemu u Savremeno-umjetničkoj školi imaju status učenika paralelnog obrazovanja. Učenik paralelnog obrazovanja je u obavezi pohađanja stručno-umjetničkih predmeta u Savremeno-umjetničkoj školi, dok općeobrazovne predmete učenik ima pravo birati u kojoj srednjoj školi želi pohađati nastavu iz istih.

Polaznik škole je lice koje je u trenutku upisa starije od 18 godina i koje se, pohađanjem nastave za odrasle ili polaganjem ispita, osposobljava za drugo zanimanja i zvanje, polažući razliku predmeta u odnosu na nastavni plan i program po kojem se prethodno obrazovao ili se stručno usavršava, stručno osposobljava i dopunski obrazuje.

Učenici svih statusa imaju pravo i obavezu da izvršavaju obaveze iz ugovora o školovanju, školske obaveze i odgovornosti u skladu sa Zakonom te da se ponašaju u skladu sa školskim propisima, odgovorno odnose prema imovini škole, drugim učenicima, nastavnicima, saradnicima, radnicima škole, partnerima i roditeljima.

Odgojno-obrazovni rad u školi ostvaruje se na osnovu nastavnih planova i programa kreiranih od strane Osnivača i odobrenih od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Nastavni planovi i programi koncipirani su kao odnos općeobrazovnih i stručno-umjetničkih predmeta.

 

Odgojno – obrazovni rad u školi realizuje se kroz:

 • redovnu teorijsku i stručno-umjetničku nastavu,
 • dopunsku nastavu,
 • dodatnu nastavu,
 • pripremnu nastavu,
 • instruktivno-konsultativnu nastavu,
 • terensku i praktičnu nastavu,
 • fakultativnu nastavu,
 • kursnu nastavu,
 • vannastavne aktivnosti,
 • druge oblike obrazovno-odgojnog rada.

Iskoristite priliku

Pridružite nam se još danas

Kontakt