Slide 1

Načini školovanja

STATUS I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Učenici škole mogu imati status:

Učenici redovnog obrazovanja.

Učenici paralelnog obrazovanja.

Polaznika škole i lica koje se stručno usavršava, stručno osposobljava i dopunski obrazuje.

Učenici redovnog obrazovanja

U školi su učenici koji su prethodno završili osnovnu školu, koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina i koji su Savremeno-umjetničku školu odabrali kao izbor za redovno srednjoškolsko obrazovanje.

Učenici paralelnog obrazovanja

U Savremeno-umjetničkoj školi taj status postižu upisujući paralelno i neko drugo zanimanje (smjer) u drugoj srednjoj školi u statusu redovnog učenika, pri čemu u Savremeno-umjetničkoj školi imaju status učenika paralelnog obrazovanja.

Učenik paralelnog obrazovanja je u obavezi pohađanja stručno-umjetničkih predmeta u Savremeno-umjetničkoj školi, dok općeobrazovne predmete učenik ima pravo birati u kojoj srednjoj školi želi pohađati nastavu iz istih.

Polaznik škole

Polaznik je lice koje je u trenutku upisa starije od 18 godina i koje se, pohađanjem nastave za odrasle ili polaganjem ispita, osposobljava za drugo zanimanja i zvanje, polažući razliku predmeta u odnosu na nastavni plan i program po kojem se prethodno obrazovao ili se stručno usavršava, stručno osposobljava i dopunski obrazuje.

Učenici svih statusa imaju pravo i obavezu da izvršavaju obaveze iz ugovora o školovanju, školske obaveze i odgovornosti u skladu sa Zakonom te da se ponašaju u skladu sa školskim propisima, odgovorno odnose prema imovini škole, drugim učenicima, nastavnicima, saradnicima, radnicima škole, partnerima i roditeljima.

Odgojno-obrazovni rad u školi ostvaruje se na osnovu nastavnih planova i programa kreiranih od strane Osnivača i odobrenih od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Nastavni planovi i programi koncipirani su kao odnos općeobrazovnih i stručno-umjetničkih predmeta.

Realizacija odgojno-obrazovnog rada u školi kroz:

  • redovnu teorijsku i stručno-umjetničku nastavu,
  • dopunsku nastavu,
  • dodatnu nastavu,
  • pripremnu nastavu,
  • instruktivno-konsultativnu nastavu,
  • terensku i praktičnu nastavu,
  • fakultativnu nastavu,
  • kursnu nastavu,
  • vannastavne aktivnosti,
  • druge oblike obrazovno-odgojnog rada.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.