Slide 1

Misija i vizija

Srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla

Misija

Inovativni i savremeni pristup obrazovanju i odgoju kroz kreativnu dramsku pedagogiju i metode primijenjenog pozorišta i drame.

Vizija

Škola kreativne (samo)spoznaje.

Odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje djece i mladih u XXI stoljeću, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najzahtjevnijih zadataka, ali i izazova savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, odgajatelje, nastavno osoblje, institucije, ustanove i sisteme obrazovanja i nauke.

Generacije djece i mladih zajedno s roditeljima svakodnevno tragaju za novim i savremenim načinima odgoja i obrazovanja koje će djeci i mladima istovremeno zaokupiti tijelo i um te u konačnici stvoriti pojedinca odgovornog kako za sebe, tako i za svoju društvenu zajednicu.

Ciljevi i načini rada

Ciljevi i načini rada Škole usklađeni su sa općim ciljevima obrazovanja i odgoja iz Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, a odnose se na intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i tjelesni razvoj svakog učenika kroz:

 • stjecanje kvalitetnih znanja, informacija, vještina i stavova koji su neophodni za lično ostvarenje i razvoj te aktivno uključivanje u društvenu zajednicu,
 • razvoj kreativnosti, inovacije, motivacije za učenje i obrazovanje, samoinicijative, sistema pozitivnih životnih vrijednosti, ličnog i nacionalnog identiteta, komunikacijskih vještina,
 • razvoj svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbjednosti, kao i o zaštiti životne sredine,
 • razvoj sposobnosti analiziranja, primjene i saopćavanja informacija i saznanja,
 • osposobljavanje za kreativno rješavanje problema, povezivanje i primjenu znanja,
 • stvaranje stručnih kompetencija, u skladu sa zahtjevima zanimanja, potrebama tržišta rada, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije,
 • osposobljavanje za donošenje odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja,
 • razvoj solidarnosti, saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad,
 • razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kroz kreiranje i učešće u programima prekogranične saradnje,
 • poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, vjerske, rodne, spolne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti,
 • razvijanje pedagoških kompetencija XXI stoljeća.

O školi

Škola se osniva na području Federacije Bosne i Hercegovine s djelovanjem na području Tuzlanskog kantona. Sjedište škole je u gradu Tuzli, uz mogućnost organizacije nastave na drugim lokacijama i radnim prostorima u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole Tuzlanskog kantona.
 
Škola može organizovati obrazovno-odgojni rad po odgovarajućem programu škole i izvan svog sjedišta i školovati učenike iz inozemstva u skladu sa Zakonom. Djeluje i radi kao Mješovita škola u kojoj se, u skladu sa Zakonom, pored odgovarajućeg općeobrazovnog programa, mogu ostvarivati programi gimnazije, srednje tehničke škole, srednje umjetničke i srednje stručne škole.
 
U školi se, pored realizacije općeobrazovnog i odgovarajućeg stručno-umjetničkog dijela, mogu realizovati i programi stručnog usavršavanja, stručnog osposobljavanja, obrazovanja odraslih i programi dopunskog obrazovanja.
 
Škola ima status privatne ustanove za obrazovanje i odgoj.

Principi djelovanja svih djelatnika škole

 • Poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Otvorenost, iskrenost, uvažavanje, tolerancija, prihvatanje,
 • Realnost, ekonomičnost, fleksibilnost, ravnopravnost,
 • Aktuelnost, inovacija, konstantno učenje i napredovanje,
 • Preciznost raspodjele prava, obaveza, odgovornosti,
 • Jasna definisanost ciljeva, zadataka, aktivnosti, ciljnih reazultata,
 • Slušanje, komunikacija, informisanost.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.