ABOUT US

Framework of Law and General School Acts

The Contemporary – Art High School Tuzla follows:

 

 • Constitution of Bosnia and Herzegovina (Ustav Bosne i Hercegovine),
 • Framework Law on Secondary Education and Upbringing in Tuzla Canton (Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona),
 • Pedagogical standards of Secondary Education in Tuzla Canton (Pedagoške standarde za srednje škole Tuzlanskog kantona),
 • Law of Private Sectors of FB&H (Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine),
 • Labor Law of FB&H (Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine),
 • Statute and Work Regulation of the Association of Youth Theater Tuzla (Statut i pravilnike o radu Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla),
 • Statute and Work Regulation of the Association Youth of Tuzla (Statut i pravilnike o radu Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla),
 • Children Protection Law in the Association of Youth of Tuzla (Politiku zaštite dječijih prava Mladih Tuzle),
 • Statute and School Establishment Act (Statut i akt o osnivanju škole),
 • School Regulation on Internal Organization and Systematization of Work Places (Pravilnik škole o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta),
 • School Regulation on Work Protection Insurance (Pravilnik škole o zaštiti na radu),
 • School Regulation on Fire Protection (Pravilnik škole o zaštiti od požara),
 • School Regulation on Management Accouting (Pravilnik škole o računovodstvenom poslovanju),
 • Regulation on School Production Projects (Pravilnik o produkcijskim projektima škole),
 • Other Regulations, Rules, Bylaws regarding Secondary Education and Upbringing in Tuzla Canton and Bosnia and Herzegovina and/or the ones decided by the School Founders.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Konkurs

Upis učenika/ca četvrte generacije u martovskom predroku u I (prvi) razred srednje škole u školskoj 2024/25. godini.

Za više informacija o konkursu i zakazivanju informativnih razgovora pozovite nas na broj +387 61 36 56 00 ili putem maila info@sus.edu.ba.