Akreditovan Nastavni plan i program Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla