Otvaranjem Savremeno-umjetničke škole cilj je ponuditi inovativan pristup obrazovanju djece i mladih