Adnan Mujkić

Direktor škole

Dragi naši,

roditelji, staratelji, učenici, partneri, prijateljice i prijatelji, u ime Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla želimo vam dobrodošlicu na našu web prezentaciju.

Neka naše iskustvo saradnje, rada i prijateljstva bude muzej uspomena za sadašnje i sve buduće generacije.

Hvala vam na ukazanom interesu za naš rad. Dobrodošli u školu kreativne (samo)spoznaje.

Jedinstveno i inovativno

Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla obrazovanju i odgoju pristupa na način u kojem se:

  • Uniformnost zamjenjuje raznolikošću,
  • Iz mnoštva izdvaja bitno,
  • Nastavnici  misaono vode učenika do shvaćanja obrađivanih sadržaja,
  • Obrazovna važnost daje samo onim nastavnim sadržajima koje učenici potpuno razumiju,
  • Primjenjuje ispoljavanje subjekatske pozicije učenika u samostalnom usvajanju, aktivnom odnosu prema usvojenim znanjima, spretnostima i navikama.

Sve navedeno doprinosi razvoju autonomne, slobodne i odgovorne ličnosti učenika.

Globalni cilj škole je obrazovanje za život odnosno stjecanje znanja, razvoj sposobnosti i vještina, formiranje pozitivnih stavova i navika, usvajanje vrijednosti, razvoj punih potencijala svakog učenika.

Specifični ciljevi obrazovanja izražavaju potrebe koje u obrazovanju ima učenik – pojedinac i potrebe i interese koje u obrazovanju ima društvo. Potrebe i interesi pojedinca i društva međusobno su povezani. 

Specifični ciljevi koji se odnose na  učenika omogućavaju razvoj svih aspekata ličnosti u skladu sa njegovim razvojnim potrebama, potencijalima i interesima.

Krajnja svrha obrazovanja je unapređenje kvalitete života.

Prednosti

Obrazovanja u srednjoj „Savremeno-umjetničkoj školi“ su:
(Kliknite na naslov ili fotografiju i pročitajte detaljnije)

1. Savremena i kreativna nastava
Savremena i kreativna nastava
A
Autorski nastavni plan i program
V
Vannastavne aktivnosti
R
Realizacija programa praktične nastave u zajednici
E
Emancipacija specifičnog programa rada odjeljenske zajednice
M
Mogućnosti cjelodnevnog boravka u školi
E7
E-nastava i realizacija gostujućih predavanja
N
Nastupi, javne prezentacije, festivali, putovanja, razmjene
A9
Angažovan rad s učeničkim organizacijama
N1
Nadogradnja i razvoj društvenih vještina kroz dramski odgoj
A2
Autentična kulturna i javna djelatnost škole
S3
Smanjena opterećenost učenika - međupredmetne korelacije
T
Trajno stečene izlazne kompetencije za XXI stoljeće
A5
Aktivan rad na profesionalnoj orijentaciji učenika
V6
Verifikovan pedagoški rad s roditeljima
A7
Ambijent za stjecanje znanja iz oblasti poduzetništva

Dragi naši budući učenici,

Ukažite nam priliku da obogatimo jedni druge i svjedočimo vašim pojedinačnim i našim zajedničkim uspjesima. 

Dopustite nam da sve vaše dileme, strahove, stid ili manjak samopouzdanja pažljivo i strpljivo pretvorimo u vaše snage, a svu vašu nadarenost i talente otkrijemo, podržimo, razvijemo i promovišemo.

Pomozite nam da, zajedno s vama, ispišemo najvažniju stranicu ove web stranice, ali i naših života. Ovo je škola koja se osniva radi vas.

Dobro nam došli!

Nastavni plan i program

Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

Omladinski lider

Škola kreativne (samo)spoznaje