Naši učenici pohađali edukaciju iz oblasti C++ programiranja