Nastavak učešća u projektu “Sigurna djeca u nesigurnom društvu”