Prezentacija u okviru Festivala “Moja prva knjiga” na temu “Autor – dramski tekst – dramatizacija”