Priprema predstave za Međunarodni festival “Balkantage 2023”