Učešće na XIII Međunarodnoj konferenciji “Aspekti doprinosa razvoju životnih vještina kod djece i mladih”