KONKURS ZA UPIS UČENIKA/UČENICA U MARTOVSKOM PREDROKU ŠKOLSKE 2023/24. GODINE
12 Februara, 2023
LIJEPE VIJESTI – Savremeno-umjetnička škola domaćin razmjene učenika Balkana
26 Maja, 2023
Slide 1

KONKURS

Za upis učenika/ca u prvi razred
Treća generacija u prvom junskom roku školske 2023/24. godine

Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla

Na osnovu Odluke Osnivačkog odbora o raspisivanju Konkursa za upis učenika u prvom junskom roku broj 75/23. od 15. 5. 2023. godine, Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavljuje konkurs za upis učenika/ca u prvi razred treće generacije učenika u prvom junskom roku školske 2023/24. godine.

Opće informacije:

  • Škola je upisana u registar poslovnih subjekata Općinskog sud u Tuzli dana 12.10.2020. godine
  • Škola je upisana u registar srednjih škola Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine i stekla je pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona

Konkurs se objavljuje na osnovu:

  • Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla
  • Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona
  • Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o davanju
  • Saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla
  • Saglasnosti za realizaciju Nastavnog plana i programa

Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 15.05. do 09.06.2023. godine.

Prijavu za upis i polaganje prijemnog ispita u prvom junskom roku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina.

Zanimanja

U Srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2023/24. godini mogu se upisati učenici u statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:
(Kliknite na neko od zanimanja i pogledajte nastavni plan i program rada)

Prijave

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

1.  Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole
     – sus.edu.ba

2.  Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list

3.  Kratka biografija

4.  Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole

5.  Svjedodžba o završenom završnom razredu osnovne škole

Učenici koji polože prijemni ispit i budu primljeni, naknadno dostavljaju:

1.  Gore navedene dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji

2.  Uvjerenje o državljanstvu (Original)

3.  Ljekarsko uvjerenje (Original)

4.  Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi (Original ili ovjerena kopija)

5.  List profesionalne orijentacije

6.  Drugi relevantni dokumenti (priznanja, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde)

Prijemni ispit biće realizovan u subotu, 10.06.2023. godine.

S učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita potpisuje se Ugovor o školovanju.

Broj mjesta je ograničen.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2024 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Konkurs

Upis učenika/ca četvrte generacije u martovskom predroku u I (prvi) razred srednje škole u školskoj 2024/25. godini.

Za više informacija o konkursu i zakazivanju informativnih razgovora pozovite nas na broj +387 61 36 56 00 ili putem maila info@sus.edu.ba.