Prijemni ispit u martovskom predroku- DAN 1. (FOTO)