Prijemni ispit u martovskom predroku- DAN 2. (FOTO)